Produkty

Preparaty smarujące

S 200-BPS® - smar silikonowy

S 200 - to silikonowy środek smarny dla wszystkich kombinacji metali i tworzyw sztucznych i gumy, zapobiegający zatarciom i korozji do użytku w urządzeniach nie poddanych nadmiernym obciążeniom.

ST 200-BPS® - smar silikonowy z teflonem

ST 200 to syntetyczny smar silikonowy z dodatkiem teflonu (PTFE) dla wszystkich kombinacji metali, tworzyw sztucznych i gumy, zapobiegający zatarciom i korozji. Dodatek teflonu zwiększa właściwości smarne i wytrzymałość na obciążenia produktu.