Usługi

Myjnia Cystern Kolejowych

MCK-BPS Myjnia Cystern Kolejowych

AntyCor-BPS

Autorska technologia B&P Sevice

CZYSZCZENIE WYMIENNIKÓW

Chemiczne czyszczenie wymienników ciepła oraz układów chłodzących z kamienia kotłowego odbywa się za pomocą biodegradowalnych preparatów czyszczących. Jednym z nich jest AMID 1000. Jest to preparat organiczny w pełni bezpieczny i przyjazny dla środowiska. Posiada atest PZH dopuszczający do...

CZYSZCZENIE SKRAPLACZY

Chemiczne czyszczenie skraplaczy amoniakalnych z kamienia kotłowego odbywa się podczas ruchu urządzenia. Preparat czyszczący wykorzystywany przez naszą ekipę serwisową AMID 1000 jest preparatem organicznym w pełni bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska. Posiada atest PZH dopuszczający do...

NEUTRALIZACJA ODORÓW

Problem

Przeszkadzające i agresywne zapachy z pomieszczeń produkcji, składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków, kanałów ściekowych, magazynów oraz wielu innych miejsc.

Rozwiązanie

Zaprojektowanie i budowa instalacji antyodorowej EGZ (Eliminacja Gazów Złowonnych).